روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات یازدهم دسامبر هر سال

يكشنبه, آذر 21, 1395 - 00:19 توسط تحریریه بادبادک

 سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در روز دهم دسامبر ۱۹۸۴ را روز حقوق بشر نامید. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، درنتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند.

چند سال پیش سازمان‌ها و موسسات آزاد،‌ در سراسر جهان درخواستی داشتند مبنی بر این‌که این بیانیه در باره سایر حیواناتی که در روی کره زمین به همراهی انسان‌ها در حال زندگی کردن هستند باید اجرا شود. 
آن‌ها درخواست داشتند تا روز دهم دسامبر باید هم‌زمان روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات نیز درنظر گرفته شود.
در این درخواست عنوان شده بود که حیوانات نیز مانند انسان‌ها دارای احساس هستند و این در حالیست که سالیانه هزاران هزار حیوان در جهت رفع نیاز انسان‌ها کشته شده و از بین می روند.

انجمن‌های حمایت از حیوانات اعلام داشتند تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند این حقوق مساوی، گونه های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

-حیوانات نباید در معرض برخوردهای بد واعمال بیرحمانه قرار گیرند. 

- اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد. 
- با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود.
-مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک حیوانات از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند.
- شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می شود. 
- محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمانهای دولتی است.

-هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هرگونه تصمیمی که منجربه این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می گردد.

-هرگونه آزمایش زجرآوری برروی حیوانات چه بصورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می گردد. روشهای جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند.

هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد. 
- حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید بطور غیر منصفانه ای ترک و یا کشته شوند. 

- هر گونه ازدياد نسل واستفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد. 
- در نمایشگاهها، نمایشها و فیلمهایی که حیوانات در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هرخشونتی باشد.

بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر اریس اعلان گردید.مفاد اين بیانیه توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید