تکنولوژیسبک زندگیسرگرمی

مطالعه‌ای تازه نشان داده آن‌هایی که سلفی‌هایشان را آنلاین به نمایش می‌گذارند، نوعی نارسیسیم و خودشیفتگی را بروز می‌دهند که احتمال دارد نشانه‌هایی از اختلالات روانی و اختلال شخصیت باشد. 

21 دى
خبر