سبک زندگیفرهنگی

مرسده ملک‌شاهی مربی حیوانات بود،‌ این را می‌شد از عکس‌های اینستاگرامش و پست‌هایی که می‌گذذاشت فهمید. اما مربی که نه، ملک شاهی یک حیوان آزار بود.

9 آبان
مطلب
سبک زندگی

بهاره رهنما در گروه تلگرامی خود، از هوادارانش درخواست کرده تا با طی این مراحل، حمایت خودشان را از قانون حمایت از حیوانات اعلام کنند.

24 مرداد
خبر
15 فروردين
مطلب